Werkgebieden

Advanced Engineering is werkzaam in de sectoren utiliteit, (luxe) woningbouw, industrie en datacenters. Dit betreft dus alle voorkomende bedrijfs- en onderwijsgebouwen, sportcomplexen, zorginstellingen, appartementen en woningen. Binnen deze sectoren liggen onze werkgebieden in de volgende disciplines:

Installatietechniek

Elektrotechniek

 • krachtinstallaties
 • lichtinstallaties
 • gebouwbeheerssystemen
 • noodstroom voorziening
 • 48VDC en 400 VAC UPS
 • No-Break installaties

Transporttechniek

 • liften
 • roltrappen
 • gevelonderhoud
 • hef- en hijsinstallaties

Data- en telecom

 • data- en telecommunicatie
 • audio-visuele systemen
 • communicatie-installaties
 • netwerkapparatuur
 • telefooncentrales
 • computerruimten

Klimaatinstallaties

 • verwarming
 • koeling
 • ventilatie en luchtbehandeling

Sanitaire installaties

 • waterbehandeling
 • warm en koud tapwater
 • sanitaire toestellen
 • afvoer en riolering

Beveiliging

 • gebouw- en terreinbeveiliging
 • persoonsbeveiliging
 • brandbeveiliging- en detectie
 • bliksembeveilging
 • blusgas systemen
 • toegangscontrole / bewaking
 • parkeersystemen

Bouwkunde

Nieuwbouw en ontwikkeling

 • Tekenwerk bouwkundig
 • Tekenwerk constructief
 • Visualisaties
 • Bouwmanagement
 • Toetsing bouwbesluit
 • Bouwbegeleiding
 • Opleveringskeuring

Bestaande bouw en renovatie

 • Bouwmanagement
 • Bouwbegeleiding
 • Digitaal inmeten NEN 2580
 • Vectoriseren bestaande tek.
 • Tekenwerk bouwkundig
 • Tekenwerk constructief
 • Toetsing bouwbesluit

Overig

 • Tekenwerk gebruiksvergunning
 • Tekenwerk overige vergunningen
 • Ontruimingsplattegronden
 • Vluchtplannen