Nieuws

2018, november - Splitsing kantoorpand Delft

Advanced Engineering heeft voor een vastgoedontwikkelaar het ontwerp gemaakt en een installatiebestek geschreven om het pand van ca. 2500m2 geschikt voor meerdere huurders te maken. Het werk omvat o.a. het maken van een nieuwe entree, nieuwe lift en toiletgroepen e.d. 

Het werk is gegund en de werkzaamheden zijn gestart. Het project is medio 2018 opgeleverd.

2018, september - Engineering Datacenter

Advanced Engineering heeft voor de renovatie en een herinrichting binnen een datacenter in Amsterdam de opdrachtgever en het projectmanagement ondersteund middels een Design & Build model voor een upgrade van het W/m2 een gelijktijdig een uitbreiding van m2 whitespace. Na het gereedkomen van het concept design is de uitvoering door de contractor opgestart en hebben wij de QA/QC uitgevoerd. Het project is oktober 2018 opgeleverd en in bedrijf genomen.

2018, juni - Opdracht klimaatonderzoek

In opdracht van een afvalverwerkend bedrijf hebben wij klimaatonderzoek uitgevoerd voor een kantooromgeving. Naar aanleiding van twijfels over voornamelijk temperatuur is besloten om dit onderzoek uit te laten voeren. Hiervoor heben wij metingen verricht, waarbij over langeren metingen zijn verricht.  

Als uw organisatie twijfels heeft over luchtkwaliteit, CO2 concentratie of de temperatuur van uw werkomgeving kunt u uiteraard met ons contact opnemen. Meten is weten en de resultaten worden door ons altijd vergezeld met een passend advies.

 

2018, januari - Adviesopdracht inkooptraject onderhoud installaties

In samenwerking met Koopman Techniek heeft Advanced Engineering in 2016 en 2017 voor een landelijk opererende auto importeur het inkooptraject voor onderhoudswerkzaamheden E- en W-installaties ondersteund. Het streven was naast ontzorging ook professionalisering van het onderhoud aan de gebouwgebonden installaties. De aanbesteding van de besteksmatig omschreven onderhoudswerkzaamheden is eind 2016 afgerond zodat dit jaar met de nieuwe meerjarige raamovereenkomst wordt aangevangen. Momenteel werken we aan de contractverlenging.


2018, januari - Advanced Engineering tekent voor veiligheid

Advanced Engineering kan voor haar klanten naast tekenwerk aan bijvoorbeeld ontruimingsplattegronden ook opnames, advies en tekenwerk verzorgen voor bijvoorbeeld de gebruiksmelding, aanvalsplattegronden etc.

Indien bouwkundige aanpassingen of installatietechnische aanpassingen nodig zijn om een brandveilig gebruik van uw gebouw te garanderen kunnen wij u hier voor het gehele traject adviseren.